กำหนดการงานศพ
นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์
 
รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด มหาชน
 
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 3 วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
 
 
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 3 วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
 
 
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ