กำหนดการงานศพ
คุณแม่ลาวัลย์ ศรีวรรณเจริญ
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 8 วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 8 วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 16:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
 
 
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
***วันที่ 13 ตุลาคม 2562 งดสวดพระอภิธรรม***