กำหนดการงานศพ
คุณประพฤทธิ์ จักกะพาก
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 4 (ศาลาชุนกี) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
 
 
วันพฤหัสที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 16:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 4 (ศาลาชุนกี) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
 
 
วันพฤหัสที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ