กำหนดการงานศพ
นางสาวศิริรักษ์ แปลงงาน
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 6 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุหลัง วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ