กำหนดการงานศพ
ร้อยตำรวจตรีบุญสืบ ปรีกุล (อายุ 69 ปี)
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดใหญ่สีคิ้ว(ศาลาแม่จอย) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 
 
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:30 น.
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
ณ เมรุวัดใหญ่สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 
 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ