กำหนดการงานศพ
คุณพ่อวิเศษ ใจใหญ่ (อายุ 80 ปี)
 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลาปริยัติธรรม วัดธรรมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
 
 
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 14:00 น.
 
กำหนดการสวดอภิธรรม
 
ณ ศาลาปริยัติธรรม วัดธรรมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
 
 
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 20:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 20:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
 
 
วันพฤหัสที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ