กำหนดการงานศพ
คุณแม่ง่วนล้ง แซ่เจี่ย
พิธีสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 16 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
 
 
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีกงเต๊ก
 
ณ ศาลา 16 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
 
 
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 
 
เวลา น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ