กำหนดการงานศพ
พลเอก นายแพทย์ชาญชัย ชรากร
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ-พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 26 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันพฤหัสที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 26 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา น.
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ