กำหนดการงานศพ
รศ.เกรียงไกร วงศ์โรจนาภรณ์
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 9 วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร
 
 
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ