กำหนดการงานศพ
คุณพ่อประยุทธ์ โกวิทวณิชกานนท์
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลาไพรัช วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101
 
 
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 18:00 น.
 
เคลื่อนย้ายศพเก็บไว้ 100 วัน
 
ณ กุฏิโกวิทวณิชกานนท์ วัดธรรมมงคล
 
 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 10:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ