กำหนดการงานศพ
นายธรรมเกียรติ กันอริ
พิธีสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 11 วัดศาลาแดง ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. (ตรงข้ามทางเข้าสนามหลวง 2)
 
 
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ ศาลา 11 วัดศาลาแดง ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. (ตรงข้ามทางเข้าสนามหลวง 2)
 
 
วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
สวดพระอภิธรรม 2 รอบ