กำหนดการงานศพ
คุณแม่ลำจวน พุกประเสริฐ
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดสวัสติการาม (ตันหัด) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 
 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พระราชทานเพลิงศพ
 
ณ วัดสวัสติการาม (ตันหัด) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 
 
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ