กำหนดการงานศพ
คุณแม่ เควงเอง แซ่ก้วย
 
คุณแม่ของคุณสุธิพงษ์ อัจฉรียเกียรติ นิติ มธ 17
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
วัดเทพศิรินทร์ ศาลา 7
 
 
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ