กำหนดการงานศพ
คุณพ่อวิชัย ฤทธานนท์
สวดพระอภิธรรม
 
วัดหัวลำโพง
 
 
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
วัดหัวลำโพง
 
 
วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 09 ศาลา7 วันที่ 10-12 ตค ศาลา 3 วันที่ 13 หยุด