กำหนดการงานศพ
พระเดชพระคุณพระศาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) หลวงปู่ใหญ่
 
อายุ ๙๖ ปี
เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)
 
เปิดให้ประชาชนถวายน้ำสรง
 
ณ ชั้น 2 ศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดาวรวิหาร
 
 
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 12:00 น.
 
พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ /พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ
 
ณ ชั้น 2 ศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดาวรวิหาร
 
 
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ