กำหนดการงานศพ
คุณแม่ เซี่ยมเง็ก แซ่แต้
 
อายุ 85 ปี
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 6 วัดกำแพง ถ.พระราม2 ว.50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
 
 
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีกงเต๊ก
 
ณ ศาลา 6 วัดกำแพง ถ.พระราม2 ว.50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
 
 
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 14:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
วัดกำแพง ถ.พระราม2 ว.50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
 
 
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ