กำหนดการงานศพ
คุณพ่อถนอม เปรมรัศมี มปช. มวม.
 
สิริอายุ 100 ปี 2 เดือน 24 วัน
 
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ วัดท้ายเมือง ถนนนนทบุรี1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง ข้างโรงเรียนศรีบุณยานนท์
 
 
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 17:00 น.
 
พิธีสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดท้ายเมือง ถนนนนทบุรี1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง ข้างโรงเรียนศรีบุณยานนท์
 
 
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
ทำบุญ 7 วัน
 
ณ วัดท้ายเมือง ถนนนนทบุรี1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง ข้างโรงเรียนศรีบุณยานนท์
 
 
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 10:00 น.
 
เคลื่อนศพเวียนเมรุ
 
ณ วัดท้ายเมือง ถนนนนทบุรี1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง ข้างโรงเรียนศรีบุณยานนท์
 
 
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 15:00 น.
 
แสดงพระอภิธรรมเทศนา
 
ณ วัดท้ายเมือง ถนนนนทบุรี1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง ข้างโรงเรียนศรีบุณยานนท์
 
 
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 16:00 น.
 
พระราชทานเพลิงศพ
 
ณ วัดท้ายเมือง ถนนนนทบุรี1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง ข้างโรงเรียนศรีบุณยานนท์
 
 
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ