กำหนดการงานศพ
นายปรีดา พัฒนถาบุตร
 
อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย
 
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
 
วัดศรีปิงเมือง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
 
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 16:00 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
วัดศรีปิงเมือง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
 
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
 
เวลา น.
 
ก่อนมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
 
สุสานหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
 
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ