กำหนดการงานศพ
พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต
 
 
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พระราชทานเพลิง
 
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
 
 
วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ