กำหนดการงานศพ
พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
วัดเทพศิรินทร์
 
 
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีพระราชทานเพลิง
 
วัดเทพศิรินทร์
 
 
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ