กำหนดการงานศพ
เกียรติ จาตนิลพันธุ์
 
ม.ป.ช, ม.ว.ม.อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุธรณ์
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน ศาลา8
 
 
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 18:00 น.
 
พระราชทานเพลิง
 
เมรุ1 วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน
 
 
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 13:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ