กำหนดการงานศพ
คุณแม่สุชาดา กิจเจริญ
 
แม่ของ ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ
 
พิธีตามหลักศาสนาคริสต์
 
Redeemer hall ชั้น 4 วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร
 
 
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
เคลื่อนร่างจากวัดพระมหาไถ่ ไปที่สุสาน
 
สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม
 
 
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 7:00 น.
 
ทำพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
 
สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม
 
 
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 10:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
เสร็จแล้วจะเคลื่อนร่างไปบรรจุในสุสาน ตามลำดับ