กำหนดการงานศพ
คุณพ่อเซี้ยมเตี้ย นทีทอง
 
อายุ 93 ปี บิดาของพระสุธรรม (ฐิตธัมโม) นทีทอง
 
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง)
 
 
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา น.
 
พิธีสวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง)
 
 
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง)
 
 
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ