กำหนดการงานศพ
นายปิยะพงศ์ ป้องภัย
 
(จิ๊บ มารพิณ) Jib Marn Pin
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดเขียนเขต ถ.รังสิต-นครนายก ปทุมธานี
 
 
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
 
ณ วัดเขียนเขต ถ.รังสิต-นครนายก ปทุมธานี
 
 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 10:30 น.
 
ถวายภัตตาหารเพล
 
ณ วัดเขียนเขต ถ.รังสิต-นครนายก ปทุมธานี
 
 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 11:00 น.
 
พิธีประชุมเพลิง
 
ณ วัดเขียนเขต ถ.รังสิต-นครนายก ปทุมธานี
 
 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 งดสวดพระอภิธรรม