กำหนดการงานศพ
อผภ.ชาญชัย วิศิษฏ์กุล
 
สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 30-31 วัดธาตุทอง
 
 
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดธาตุทอง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 13:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ