กำหนดการงานศพ
นายชลอ ธรรมศิริ
 
อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
กำหนดพิธีน้ำหลวงอาบศพ
 
ณ ศาลา 8 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม.
 
 
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 17:00 น.
 
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
 
ณ ศาลา 8 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม.
 
 
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพฤหัสที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 18:00 น.
 
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ
 
วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม.
 
 
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ