กำหนดการงานศพ
นางทองคำ โตสกุล
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 1 วัดเกาะหลัก
 
 
วันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 19:00 น.
 
ฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดเกาะหลัก
 
 
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 15:30 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ