กำหนดการงานศพ
นางสาวเตียง บานเย็น
 
อายุ 96 ปี
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 3 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 
 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 20:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 20:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
วัดสุวรรณศิริ (หนองหมู) ตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 
 
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
เจ้าภาพ ทนายมนตรี บานเย็น และครอบครัวบานเย็น ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตัวเอง