กำหนดการงานศพ
คุณพ่อไพโรจน์ ใจสิงห์
 
อายุ 79 ปี
 
พระราชทานเพลิงศพ
 
วัดลาดพร้าว
 
 
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 17:00 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
วัดลาดพร้าว
 
 
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 18:00 น.
 
ถวายภัตตาหารเพล 10 รูป
 
วัดลาดพร้าว
 
 
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 10:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
26 ก.พ. 2564 หยุดสวด 1 คืน