กำหนดการงานศพ
คุณพ่อฉ้วน เรือนสูง
 
ถึงแก่กรรม วันที่ 15/09/65 (คุณพ่อของคุณ ชัชวาล เรือนสูง ตำแหน่งวิศวกรขายอาวุโส)
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดหัวอิฐ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
วันพฤหัสที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดหัวอิฐ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
วันพฤหัสที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 13:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ