กำหนดการงานศพ
นายวิทยา บุรณศิริ
 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ (ศาลา 1) ศาลาราชเมธากรรังสรรค์ วัดเสนารามราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 16/09/65 เวลา 15.00 น.พิธีรดน้ำศพ , 18.00 น.พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ