กำหนดการงานศพ
นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 12 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 171 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรี เขตบางเขน กทม.
 
 
วันพฤหัสที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
 
เวลา น.
 
ประชุมเพลิง
 
ณ เมรุ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 171 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรี เขตบางเขน กทม.
 
 
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 13:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 06/10/65 เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ วันที่ 11/10/65 เวลา 10.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา , เวลา10.30 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล สวดมาติกา-บังสุกุล , เวลา 12.00 น. เคลื่อนศพเวียนรอบเมรุ