กำหนดการงานศพ
คุณแม่จันทวรรณ นิลเลิศ
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 1 วัดบัวขวัญ
 
 
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 18:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดบัวขวัญ
 
 
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 21/11/65 เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ