กำหนดการงานศพ
คุณแม่กิจจานี ย่องยุทธกานนท์
 
อายุ 78 ปี
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา
 
 
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
ประชุมเพลิง
 
ณ เมรุ
 
 
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 09.00 น. ถวายภัตตาหารเพล, เวลา 13.00 น. พระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์