กำหนดการงานศพ
นาวาอากาศเอกพล ธิกุลวงษ์
รดน้ำศพ
 
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ ศาลา 11 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กทมฯ
 
 
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 16:00 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ ศาลา 11 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กทมฯ
 
 
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:00 น.
 
พระราชทานเพลิงศพ
 
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กทมฯ
 
 
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 27/01/66 เวลา 17.00 น. น้ำหลวงพระราชทานอาบศพ, วันที่ 01/02/66 เวลา 10.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา, เวลา 10.30 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ , เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล มาติกา-บังสุกุล