กำหนดการงานศพ
นายวัฒน์จรนันต์ คงวิเศษ
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 6 วัดบางชัน
 
 
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดบางชัน
 
 
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ