กำหนดการงานศพ
นายสุรินทร์ ศุภกาญจน์เดชากุล
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลาหม่อมจันทร์ วัดธาตุทอง
 
 
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 0:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 0:00 น.
 
ประชุมเพลิง
 
ณ เมรุหลัง วัดธาตุทอง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 16:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ