กำหนดการงานศพ
นางเคี่ยม สงวนพวก
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 5 วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน
 
 
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน
 
 
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 04/02/66 งดสวดพระอภิธรรม 1 วัน