กำหนดการงานศพ
คุณพ่อรวม ไม้ทิพย์
สวดพระอภิธรรม
 
ณ บ้านเลขที่ 82/2 ต.ควนยอ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์
 
 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดควนยอ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์
 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ