กำหนดการงานศพ
คุณแม่เฟ้อ อินทร์ชัง
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 8 วัดลาดพร้าว
 
 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 16:00 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 8 วัดลาดพร้าว
 
 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
ประชุมเพลิง
 
ณ เมรุ วัดลาดพร้าว
 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 17/03/66 เวลา 08.00 น. เลี้ยงภัตตาหารเช้า, เวลา 15.00 น. ธรรมเทศนา, เวลา 15.30 น. เคลื่อนย้ายร่าง, เวลา 16.30 น. ทอดผ้าบังสุกุล