กำหนดการงานศพ
นายเชาวน์ สายเชื้อ
พิธีสวดพระอภิธรรม
 
ศาลา 10 วัดโสมนัสราชวรวิหาร
 
 
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 17:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 17:30 น.
 
พิธีพระราชทานเพลิง
 
ณ เมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร
 
 
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
20/09/64 15.30 พิธีรดน้ำศพ , 16.30 พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ , 17.30 สวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ 21-22/09/64 17.30 สวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์