กำหนดการงานศพ
นางลั่งเฮียง แซ่ตั้ง
 
อายุ 90 ปี
มารดาของ อน.พยุงศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ (เอียย้ง)
สโมสรโรตารีลพบุรี
 
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 11 (อัมพรไพศาล) วัดชลประทานรังสฤษด์
 
 
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 16:30 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 11 (อัมพรไพศาล) วัดชลประทานรังสฤษด์
 
 
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:30 น.
 
พิธีเคลื่อนศพไปยังสุสาน
 
สุสานเมตตาธรรมฉื่อฮุ้ง เขาพระ แก่งคอย จ.สระบุรี
 
 
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 10:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 27/05/66 เวลา 07.30 น. ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า , เวลา 09:00 น. พิธีเคารพศพ