กำหนดการงานศพ
นายวรเทพ ลาวัณบุตร
รดน้ำศพ
 
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ตำบลลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ศาลา 9
 
 
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 16:00 น.
 
กำหนดสวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 9
 
 
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 17:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 
 
เวลา น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
 
 
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 15:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ