กำหนดการงานศพ
นายนกูล กนิษฐานนท์ และ นางจินตนา กนิษฐานนท์
ประชุมเพลิง
 
ณ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน
 
 
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
 
เวลา 14:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ