กำหนดการงานศพ
คุณ ชัยวัล อัศวศิริสุข
สวดพระอภิธรรม
 
วัดเสมียนนารี ศาลา 1 กรุงเทพมหานคร
 
 
วันพฤหัสที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
 
 
เวลา 19:00 น.
 
เคลื่อนศพไปยังสุสาน
 
สุสานฮุลิน อ.แก่งคอย สระบุรี
 
 
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
 
 
เวลา 8:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ