กำหนดการงานศพ
คุณ สมาน สุวรรณผ่อง
สวดพระอภิธรรม
 
วัดมงคลทีปาราม (วัดเกาะลอย) สระบุรี
 
 
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
 
 
เวลา น.
 
พระราชทานเพลิงศพ
 
ฌาปนสถาน วัดมงคลทีปาราม สระบุรี
 
 
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
 
 
เวลา 15:30 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
นางสมฤดี-พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ขาวดี
นายกฤตภัค-นางสุรดา สุวรรณผ่อง