กำหนดการงานศพ
คุณแม่ศรีทิพย์ ตรุยานนท์
 
มารดาของพ.ต.ท.ชัยชนะ ตรุยานนท์ (แดงนิติศาสตร์ รุ่น19)
 
รดน้ำศพ
 
วัดหน้าเขา (มัชฌิมภูมิ) ใกล้สถานีรถไฟตรัง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 16:00 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
วัดหน้าเขา (มัชฌิมภูมิ) ใกล้สถานีรถไฟตรัง
 
 
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 17:30 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 19:00 น.
 
ฌาปนกิจ
 
เมรุวัดหน้าเขา (มัชฌิมภูมิ) ใกล้สถานีรถไฟตรัง
 
 
วันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565
 
 
เวลา 13:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
วันที่ 9-10 สวดพระอภิธรรม 17.30 น. วันที่ 11-12 สวดพระอภิธรรม 19.00 น.