กำหนดการงานศพ
นายปราโมทย์ ชัยชนะ
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดประชุมศึกษา ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 
 
วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดประชุมศึกษา ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
 
 
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ