กำหนดการงานศพ
นายวิโรจน์ เฉลียวจิตติกุล (โกโรจน์)
 
อายุ 67 ปี
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดอุปนันทาราม (วัดด่าน)
 
 
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 11:30 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดอุปนันทาราม (วัดด่าน)
 
 
วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา น.
 
 
ถึง
 
 
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ