กำหนดการงานศพ
คุณพ่อสุชาติ ไกรนุกูล
 
อายุ 67 ปี
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ วัดโทเอก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ
 
 
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 19:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 19:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ ฌาปนสถาน เมรุ วัดโทเอก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ
 
 
วันพฤหัสที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 13:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ