กำหนดการงานศพ
คุณประวิตร ฉัตตะละดา
พิธีรดน้ำศพ
 
ณ ศาลา 26 วัดธาตุทอง
 
 
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 16:00 น.
 
สวดพระอภิธรรม
 
ณ ศาลา 26 วัดธาตุทอง
 
 
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:00 น.
 
 
ถึง
 
 
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 18:00 น.
 
พิธีฌาปนกิจ
 
ณ เมรุ วัดธาตุทอง
 
 
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
 
เวลา 17:00 น.
 
 
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
 
 
สมาคม ATCI เป็นเจ้าภาพสวดศพคุณประวิตร วันอังคารที่ 7 เวลา 18.30 น.